Głosuj na nasz projekt „Apetyt na życie”!

Nasz projekt do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa „Apetyt na życie” – nr 13!

Projekt „Apetyt na życie” to stworzenie przestrzeni dla zdrowego rozwoju i integracji rodziny poprzez międzypokoleniowy udział w warsztatach kulinarnych, video blogu o tematyce kulinarnej, spotkaniach z dietetykiem oraz zajęciach fitness! Pomóżcie nam, byśmy mogli go dla Was zrealizować!

Dzięki projektowi wzrośnie wiedza  na temat zdrowego trybu życia.  Zostaną zbudowane nowe społeczne relacje pomiędzy uczestnikami: stworzy się szansa na wymianę doświadczeń, uzupełnianie umiejętności kulinarnych oraz na poprawę ogólnego samopoczucia i kondycji fizycznej wśród uczestników projektu.

Projekt dotyczy rodzin z dziećmi i dziadkami, z dzielnicy Bronowice. Projekt skierowany będzie do rodzin wielodzietnych, których często nie stać na opłacenie zajęć i warsztatów.

Innowacyjnym działaniem jest przygotowanie szerokiej dostępności bloga kulinarnego zorientowanego na proces ciągłego wspierania środowiska lokalnego rodzin w szczególności w Dzielnicach VI w Krakowie. Wykorzystując nowe technologię projekt będzie przyczyniał się do usuwania barier w budowaniu komunikacji i współpracy pomiędzy środowiskiem mieszkańców.

Uda się to wszystko jedynie dzięki Waszym głosom! Pomożecie?

Pomysłodawczynią projektu jest Anna Połeć założycielka IdeaFit! (https://www.facebook.com/ideafitkrakow/timeline)

Szczegółowy opis projektu znajdziecie tutaj: https://budzet.dialoguj.pl/projects/1101-apetyt-na-zycie

 

 

Dodaj komentarz