„KOMPETENTNY RODZIC: dbam o siebie, dbam o związek, dbam o dziecko”

Kompeteny Rodzic FIO 2

W Klubie Kultury „Mydlniki” realizowany będzie projekt „KOMPETENTNY RODZIC: dbam o siebie, dbam o związek, dbam o dziecko” –  projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego. Edycja 2016.

 Warsztaty dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu – z autyzmem, zagrożeniem autyzmem i z zespołem Aspergera
(od 4 miesiąca do 6 roku życia).


Zapewniona opieka nad dziećmi w trakcie spotkań.

 

Prowadzący: dr Ewa Zawisza – pedagog, logopeda, certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej pracujący z dziećmi autystycznymi
i z zespołem Aspergera oraz ich rodzinami, pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego.

Zapisy telefoniczne, po rozmowie z terapeutą: (+48) 501 588 050

Od poniedziałku do piątku,  w godzinach 11.00-12.00 oraz 19.00-20.00.

Zgłoszenia przyjmujemy podczas trwania całego kursu!

 

Miejsce spotkań: Klub Kultury „Mydlniki”, ul. Balicka 289

Terminy spotkań: piątki, w godz. 18.00-20.00

Warsztaty mają charakter zamknięty dla grupy 15 rodziców biorących udział w projekcie.

UDZIAŁ BEZPŁATNY!

Zapraszamy na rozmowy z terapeutą, który określi potrzeby rodziców i ich zgodność z celami projektu oraz zaprosi do udziału w warsztatach.

Projekt zakłada cykl ośmiu dwugodzinnych spotkań w piątki w godzinach 18.00-20.00, począwszy od 29 kwietnia 2016r. (kolejne propozycje spotkań to: 6 maja, 13 maja, 27 maja, 3 czerwca, 10 czerwca, 17 czerwca i 24 czerwca).
Po utworzeniu grupy istnieje możliwość modyfikacji terminów spotkań.

Na spotkania zapraszamy do Klubu Kultury „Mydlniki”, przy ul. Balickiej 289 – filii Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, w dzielnicy Bronowice.

Warsztaty mają na celu na celu podniesienie kompetencji rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz stworzenie samodzielnie działającej grupy rodziców wzajemnie się wspierających. Warsztaty będą prowadzone przez certyfikowanego terapeutę Metody Krakowskiej pracującego z dziećmi autystycznymi i z zespołem Aspergera oraz ich rodzinami. Spotkania będą charakter zamknięty, dla stałej grupy uczestników oraz ich dzieci.

Spotkania będą przebiegały według schematu: „wiem – rozumiem – potrafię”, z wykorzystaniem metod wykładu, rozmowy, ćwiczeń, konsultacji indywidualnych, dramy, burzy mózgów, ankiety i listów. Działania będą rozwijały kompetencje społeczne osób biorących udział w projekcie, w tym umiejętności radzenia sobie ze stresem, empatię, asertywność i sprawne funkcjonowanie w kontakcie z dzieckiem niepełnosprawnym. Rodzice zdobędą niezbędną wiedzę na temat możliwości terapii dziecka i wybranych technik terapeutycznych, w tym szczegółowo systemu Metody Krakowskiej, nauczą się redukować napięcie spowodowane sytuacją rodzinną i wykorzystywać własne zasoby w terapii dziecka.

W trakcie 8 spotkań warsztatowych zapewniona zostanie opieka nad dziećmi rodziców biorących udział w projekcie. Opiekę nad dziećmi będą sprawowały w sąsiedniej sali dwie opiekunki.

 

 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

  1. Poznajemy się. Budowanie grupy – poczucia wspólnoty. Warsztaty integracyjne.
  2. Niezbędnik rodzica: rozwój mojego dziecka. Wykład na temat etapów rozwoju poznawczego małego dziecka i prawideł rozwoju komunikacji oraz funkcji poznawczych. Diagnoza i co dalej? Ćwiczenia uważności i obserwacji rozwoju dziecka. Jestem rodzicem, jestem osobą.
  3. Jak radzić sobie ze stresem. Autyzm a lęk o rozwój dziecka. Stres i mechanizmy obronne. Trening relaksacji. Warsztaty redukcji stresu i uwalniania napięcia. Prawo do wyrażania gniewu i budowanie równowagi przez akceptację.
  4. Emocje i racjonalność w działaniu. Jestem rodzicem, jestem terapeutą swojego dziecka; Łączymy trudne role. Wstęp do poznania technik terapeutycznych: Metoda Krakowska® i jej zastosowanie w stymulacji rozwoju poznawczego.
  5. Kompetentny rodzic. Metoda Krakowska® w stymulacji rozwoju dziecka; techniki wspierania rozwoju c.d. Pomoce w domu. Warsztaty twórczego myślenia. Wczesna symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania® jako technika stymulująca rozwój komunikowania się dziecka ze światem i budowania kompetencji językowych.
  6. Związek w tarapatach. Nasze dziecko nieprawidłowo się rozwija. Czy to może nas zbliżyć? Jak radzić sobie z kryzysami w związku. Tworzymy system; włączanie innych członków rodziny do terapii dziecka autystycznego. Poszukiwanie wsparcia w otoczeniu społecznym i u specjalistów. Otwartość, empatia i asertywność jako kompetencje społeczne rodzica.
  7. W kolejce do czasu dla siebie. Dbam o siebie, dbam o związek, dbam o dziecko. Rozwijam się jako rodzic i jako osoba. Czas dla siebie jako ważny składnik życia w rodzinie z dzieckiem autystycznym.
  8. Plany na przyszłość. Podsumowanie spotkań.

 

Organizator: Stowarzyszenie Projekt Kraków

Partnerzy: Klub Kultury „Mydlniki”  filia Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego.

logo_fio120         logotypy 1                     bis_subregin             logo_mydlniki