„Kompetentny rodzic – dbam o siebie, dbam o związek, dbam o dziecko”

 

Zapraszamy do udziału w projekcie „Kompetentny rodzic – dbam o siebie, dbam o związek, dbam o dziecko”!

Warsztaty dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu – z autyzmem, zagrożeniem autyzmem i z zespołem Aspergera (od 4 miesiąca do 6 roku życia).

Projekt zakłada cykl spotkań mających na celu podniesienie kompetencji rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ponadto stworzenie samodzielnie działającej grupy wsparcia . Warsztaty będą prowadzone przez certyfikowanego terapeutę Metody Krakowskiej pracującego z dziećmi autystycznymi i z zespołem Aspergera oraz ich rodzinami.

Zapisy telefoniczne, po rozmowie z terapeutą: (+48) 501 588 050
Od poniedziałku do piątku,  w godzinach 11.00-12.00 oraz 19.00-20.00.

Szczegółowe informacje znajdziecie tutaj!

Spotkania będą przebiegały według schematu: wiem – rozumiem – potrafię, z wykorzystaniem metod wykładu, rozmowy, ćwiczeń, konsultacji indywidualnych, dramy, burzy mózgów, ankiety i listów. Działania będą ponadto rozwijały kompetencje społeczne osób biorących udział w projekcie, w tym umiejętności radzenia sobie ze stresem, empatię, asertywność i sprawne funkcjonowanie w kontakcie z dzieckiem niepełnosprawnym.

Rodzice zdobędą niezbędną wiedzę na temat możliwości terapii dziecka i wybranych technik terapeutycznych, w tym szczegółowo systemu Metody Krakowskiej, nauczą się redukować napięcie spowodowane sytuacją rodzinną i wykorzystywać własne zasoby.

Organizator: Stowarzyszenie Projekt Kraków

Partnerzy: Klub Kultury „Mydlniki”  filia Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego.

logo_fio120         logotypy 1                     bis_subregin             logo_mydlniki

Dodaj komentarz