Konkurs Szopek Świątecznych w KK Mydlniki

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Noworocznych Szopek. Poniżej przedstawiamy regulamin, który zawiera wszystkie najważniejsze informacje.

 

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież  oraz ich rodziny.Szopki oceniane będą w 4  kategoriach wiekowych:

 1.    Szopki dzieci w wieku przedszkolnym
 2.    Szopki dzieci w wieku wczesnoszkolnym
 1. Szopki dzieci w kl. 4-6
 2. Szopki uczestników w wieku gimnazjalnym i ponad gimnazjalnym.

W trakcie obrad Jury wyodrębnia 4 grupy szopek według wielkości:

I – duże (powyżej 100 cm)

II – średnie (od 50cm do 100 cm)

III – małe (do 50 cm)

ZASADY REGULAMINOWE

 1. Materiał, technologia i rozmiar szopki są dowolne. Z uwagi na transport i warunki ekspozycyjne wymagana jest trwałość wykonania prac.
 2. Każdy uczestnik może być twórcą maksymalnie 1 pracy.
 3. Prace, w których zostaną zastosowane elementy z seryjnej produkcji np. pocztówek, szopek, figurek itp. nie będą oceniane.
 4. Każda szopka ma być zaopatrzona w metryczkę  zawierającą: imię i nazwisko twórcy, wiek, adres e-mail, telefon kontaktowy.
 5. Od oceny komisji konkursowej uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie.
 6. Złożenie pracy konkursowej oznacza zgodę uczestnika i akceptację warunków niniejszego regulaminu.
 7. Autorzy szopek wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystywanie materiałów fotograficznych i filmowych dotyczących wykonanych szopek w lokalnej prasie oraz innych mediach reklamujących konkurs.

8.Prace należy  przynosić  od 8.12.2014- 11.12.2014 w godzinach działalności placówki oraz  12.12.2014 w godzinach 8-15 do Klubu Kultury Mydniki przy ul. Balickiej 289.

9.Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród  odbędzie się 14.12. 2014 o godz.11.45.

10.Wernisaż prac odbędzie się 14.12.2014 w godzinach 12.00-14.00.

 

Dodaj komentarz