Konkurs „W śpiochach, szortach i spódnicy maszeruję po Dzielnicy” 2016

REGULAMIN KONKURSU „W ŚPIOCHACH, SZORTACH I SPÓDNICY SPACERUJĘ PO DZIELNICY”

01_NCK_DK_2016_klrProjekt realizowany jest dzięki dotacji Narodowego Centrum Kultury, Dom Kultury +, Inicjatywy Lokalne 2016

 1. Organizatorem Konkursu „W ŚPIOCHACH, SZORTACH I SPÓDNICY SPACERUJĘ PO DZIELNICY” (zwanego dalej: Konkurs) jest Fundacja „Trasa dla Bobasa” z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 20/2; 31-307 Kraków, przy współpracy z Klubem Kultury Przegorzały oraz Klubem Kultury Mydlniki (zwani dalej Współorganizatorzy).
 2. Czas trwania Konkursu to 15 października – 8 listopada 2016 r.
 3. Konkurs przeznaczony jest przede wszystkim dla dzieci mieszkających na terenie dzielnic Zwierzyniec i Bronowice, jednak dopuszcza się przyjmowanie zgłoszeń również od dzieci spoza ww. terenu.

ZGŁOSZENIA:

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
 2. Rozwiązać przynajmniej jedną zagadkę z kart z zagadkami dotyczącymi dzielnic Zwierzyniec i Bronowice – wydrukowanych ze strony www.trasadlabobasa.pl lub otrzymanych u Współorganizatorów.
 3. Wypełnić formularz-zgloszeniowy dostępny również na stronie na stronie www.trasadlabobasa.pl, w którym należy podać imię, nazwisko i wiek dziecka, imię i nazwisko pełnoletniego opiekuna, kontaktowy adres e-mail i numer telefonu.
 4. Opiekun dziecka, wypełniając formularz powinien zaakceptować Regulamin Konkursu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie do celów związanych z Konkursem. Brak akceptacji Regulaminu Konkursu oraz brak zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Do Formularza Zgłoszeniowego należy dołączyć zeskanowaną lub sfotografowaną przynajmniej jedną rozwiązaną zagadkę.
 6. Istnieje możliwość osobistego dostarczenia zgłoszenia do siedziby Organizatora lub Współorganizatorów w godzinach pracy ww. instytucji. W takim przypadku zgłoszenie powinno zawierać:
 • wydrukowaną stronę z rozwiązaną przynajmniej jedną zagadką lub jej kserokopię
 • formularz zgłoszeniowy (wg wzoru: Załącznik nr 1 do Regulaminu) zawierający imię, nazwisko i wiek dziecka, imię i nazwisko pełnoletniego opiekuna, kontaktowy adres e-mail oraz nr telefonu, akceptację Regulaminu Konkursu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie do celów związanych z Konkursem, a także zgodę na publikację pracy dziecka (rozwiązana zagadka z karty pracy) na stronie www i profilu FB Organizatora oraz Współorganizatorów.
 1. OSTATECZNY TERMIN OSOBISTEGO DOSTARCZENIA ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH DO KLUBÓW KULTURY PRZEGORZAŁY I MYDLNIKI UPŁYWA 4 LISTOPADA 2016 R, A ZGŁOSZEŃ ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA NA STRONIE trasadlabobasa.pl5 LISTOPADA 2016 R.
 2. Prace przekazane na Konkurs w formie papierowej będzie można odbierać osobiście w Klubach Kultury Mydlniki i Przegorzały do końca listopada 2016 r.

NAGRODY

 1. Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonienie laureaci, którzy otrzymają nagrody: bony na zakup książek o wartości 20 zł (5 wyróżnień za zagadki z Mydlnik i Bronowic oraz 5 wyróżnień za zagadki z Przegorzałów i Zwierzyńca) oraz bony na zakup gier planszowych o wartości 50 zł (1 nagroda główna za zagadki z Mydlnik i Bronowic oraz 1 nagroda główna za zagadki z Przegorzałów i Zwierzyńca).
 2. Laureaci zostaną wyłonieni w drodze głosowania, w którym wezmą udział przedstawiciele Klubu Kultury Mydlniki, Klubu Kultury Przegorzały oraz Fundacji „Trasa dla Bobasa”.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 7 listopada 2016 r. na stronie Organizatora: trasadlabobasa.pl.
 4. Laureaci wyróżnień i nagród głównych zostaną poinformowani pocztą elektroniczną lub telefonicznie w dniu 7 listopada 2016 r.
 5. Nagrody należy odebrać w godzinach pracy Klubów Kultury Przegorzały i Mydlniki najpóźniej 10 listopada 2016 r.
 6. Nieodebrane nagrody zostaną przekazane pozostałym uczestnikom konkursu wg ilości otrzymanych punktów w dniu 14 listopada 2016 r.

formularz-zgloszeniowy