SZTUKA-TERAPIA-ŻYCIE 2016

13895362_1827655107454197_8671051884201527296_nProjekt „SZTUKA – TERAPIA – ŻYCIE – wsparcie rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem” jest organizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dworku Białoprądnickiego i polega na wsparciu rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym w codziennym trudzie wychowawczym.
Celem projektu jest poprawa jakości życia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz rodziców i opiekunów poprzez zorganizowanie cyklu profesjonalnych i efektywnych zajęć artystycznych, terapeutycznych i rewalidacyjnych.

Zajęcia w formie warsztatów, spotkań i ćwiczeń poprowadzą specjaliści w dziedzinie pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagodzy, psychologowie oraz certyfikowani terapeuci. Wartością dodaną będzie rozwinięcie kompetencji społecznych osób biorących udział w projekcie, w tym umiejętności radzenia sobie ze stresem, empatii i asertywności. Rodzice i opiekunowie będą mogli zdobyć wiedzę na temat możliwości terapii dziecka i wybranych technik terapeutycznych oraz nauczą się redukować napięcie emocjonalne spowodowane sytuacją rodzinną a także rozwijać swoje zdolności artystyczne i wykorzystywać własne zasoby.

Zajęcia w naszym Klubie będą się odbywać w piątki od 18:00 do 20:00

Spotkania będą prowadzić wykwalifikowani specjaliści.

Szczegółowy harmonogram spotkań: HARMONOGRAM SZTUKA TERAPIA ŻYCIE