Zespół Pieśni i Tańca „Mali Mydlniczanie”

Uczestnictwo w zajęciach taneczno-wokalnych pozwala młodym artystom poznawać tradycyjne polskie tańce i przyśpiewki. Rozwijają oni swoje umiejętności pod czujnym okiem wykwalifikowanych instruktorów. Podczas zajęć młodzi artyści uczą się również zasad pracy w grupie i szacunku wobec innych ludzi oraz poznają piękno dziedzictwa narodowego.

Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu, skierowane są do dzieci od 6 roku życia.

Uczestnictwo w Małych Mydlniczanach jest bezpłatne.

Poniedziałek 15:30-17:00

Czwartek 15:30-17:00

Instruktor: Julia Onyszkanycz, Ksenia Onyszkanycz

NABÓR DO ZESPOŁU: 25 września 16:00-17:00 oraz 28 września 16:00-17:00

Obowiązują zapisy!

Dodaj komentarz