Przeskocz do treści
Grupa 6 osób na środku zdjęcia. 4 kobiety i 2 mężczyzn. 3 osoby siedzą w swobodnej, trochę zwariowanej pozie na żółtej kanapie, za nimi stoją 3 osoby, wszyscy są roześmiani i szeroko uśmiechnięci. Kanapa jest ustawiona w parku w jesiennej scenerii, dookoła drzewa i brązowe liście.
aktualności

Witamy Antonię – nową wolontariuszkę w KK Mydlniki | IntegrART 7

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej oraz Programowi Europejski Korpus Solidarności od lat realizujemy projekt wolontariatu europejskiego IntegrART.

W ramach projektu wolontariusze z różnych krajów pracują nieodpłatnie w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, Klubie Kultury Przegorzały, Klubie Kultury Wola, Klubie Kultury Mydlniki, Klubie Kultury Łokietek i XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Jordana.

W tym roku gościmy w Mydlnikach Antonię z Niemiec.

Uśmiechnięta kobieta siedzi na żółtej kanapie w swobodnej pozie, nogi ma przewieszone przez podłokietnik kanapy. Kanapa jest ustawiona w parku, dookoła drzewa i jesienne liście.

Hello everyone!

I’m Antonia from Germany and thrilled to be the next IntegrART volunteer at Mydlniki. After I’ve graduated from high school in 2022, I decided to take a gap year and moved to Marseille, a city in southern France, for my first volunteer service. This city, the life and work as a volunteer as well as the amazing people I met all have inspired me to discover yet another country and apply for my second mission. Apart from traveling the world, I love to dance and to do yoga, to cook and try foods from all around the world while listening to podcasts or good music. I’m also super curious about meeting new people and learning about art and culture in all different kind of ways – which is why I couldn’t be happier to have ended up here in Krakow and at this club with the endless possibilities to pursue my passions and interests together with the other five IntegrART volunteers.
Stay tuned for a year filled with fun and creativity, creation and community and hopefully at lot of travels and growth!
I would be very happy to meet all of you very soon at our activities  
Yours, Antonia

Hallo!
Ich bin Antonia aus Deutschland und freue mich sehr die nächste Freiwillige des IntegrART Projekts im Kulturclub Mydlniki zu sein. Nachdem ich 2022 mein Abitur abgeschlossen habe, habe ich mich dazu entschlossen, für einen Internationalen Jugendfreiwilligendienst nach Marseille zu ziehen. Diese Stadt, die Arbeit und das Leben als Freiwillige, sowie all die tollen Menschen, die ich dort treffen durfte, haben mich dazu inspiriert, mich für einen zweiten Dienst zu bewerben und ganz nebenbei ein weiteres Land kennenzulernen. Ich liebe es nämlich nicht nur die Welt zu bereisen, sondern auch zu tanzen und Yoga zu machen, zu kochen und Essen aus aller Welt zu probieren, und dabei am besten Podcasts oder gute Musik zu hören. Außerdem freut es mich immer neue Menschen kennenzulernen und Kunst und Kultur in allen möglichen Arten und Weisen zu entdecken – weswegen ich nicht glücklicher darüber sein könnte, hier in Krakau und dem Kulturclub gelandet zu sein, wo mir und den anderen fünf IntegrART-Freiwilligen alle Türen offen stehen, unsere Leidenschaften und Interessen zu verfolgen.
Bleibt dran für ein Jahr voller Spaß und Kreativität, voller Kreation und Gemeinschaftsleben, und hoffentlich mit vielen Möglichkeiten zu reisen und zu wachsen.
Ich würde mich freuen Euch alle ganz bald bei unseren Aktivitäten zu treffen 
Eure Antonia

Witam wszystkich!
Nazywam się Antonia, pochodzę z Niemiec i jestem podekscytowana możliwością zostania kolejną wolontariuszką IntegrART w Mydlnikach. Po ukończeniu szkoły średniej w 2022 r. zdecydowałam się zrobić rok przerwy i przeprowadziłam się do Marsylii, miasta na południu Francji, aby odbyć swój pierwszy wolontariat. To miasto, życie i praca jako wolontariuszka, a także niesamowici ludzie, których spotkałam, zainspirowały mnie do odkrycia kolejnego kraju i zgłoszenia się na moją drugą misję. Oprócz podróżowania po świecie uwielbiam tańczyć i uprawiać jogę, gotować i próbować potraw z całego świata, słuchając podcastów i dobrej muzyki. Jestem także niezwykle ciekawa poznawania nowych ludzi oraz poznawania sztuki i kultury na różne sposoby – dlatego nie mógłabym być szczęśliwsza, że trafiłam tutaj, do Krakowa i do tego klubu, oferującego nieskończone możliwości rozwijania swoich pasji i zainteresowań wspólnie z pięcioma pozostałymi wolontariuszami IntegrART.
Czeka na wspólny rok pełen zabawy i kreatywności, tworzenia i integracji, a także, miejmy nadzieję, wielu podróży i rozwoju!
Będzie mi bardzo miło spotkać się z Wami wszystkimi już niedługo na naszych zajęciach.
Wasza, Antonia

Skip to content