Przeskocz do treści
Grafika. 5 kolorowych chmurek, w jednej z nich napis Let's talk, w drugiej english conversations and language learning meetings
Warsztat

Let’s talk | English conversations

przedział wiekowy: 16+ 16+
darmowe
grupowe
in English
przedział wiekowy: 12+ 12+
zapisy

“Let’s talk!” is a new offer at Klub Kultury Mydlniki that will start on Monday, 27th of November. The idea is to meet and to use about 45 minutes to talk, to exchange and to do fun activities around the English language while improving our language skills and meeting new people. Animated by Antonia, European Volunteer at Klub Kultury Mydlniki, these informal sessions will take place every Monday afternoon from 17:00 – 18h in the culture club Mydlniki and are for everyone – no matter if you’re a student at school or university, or an adult. We want to give all of you the opportunity to learn. And the best thing: it is completely free. Both of charge and pressure. So what are you waiting for? Sign in and don’t hesitate to contact us on eks.mydlniki@dworek.eu for any further questions!

A little bit about me: My name is Antonia Paskarbeit, I’m 19 years old and from Germany. In October I started my European volunteer mission at Klub Kultury Mydlniki with the IntegrART project. This project gives me and my 5 fellow volunteers the opportunity to share our passions in a creative way – which is why I’m starting this language project here at Mydlniki. Apart from German, my mother tongue, I speak English and French, and I’m currently working on Polish… Learning languages for me is not only a lot of fun, but already opened so many doors to new cultures and people. Especially the English language can connect people from all around the world, can transfer knowledge about cultures and perspectives and gives us a voice in this globalized world. But because school is not the most fun and in terms of learning a language also not the most efficient experience for most of us, I want to share my knowledge and open this informal space for us to improve our English skills.
See you there!

Zdjęcie roześmianej młodej kobiety, która siedzi w swobodnej pozie na żółtej kanapie pośrodku parku, dookoła drzewa i jesienne liście.
fot. Klaudia Krupa

„Let’s talk!” to nowa oferta w Klubie Kultury Mydlniki, która ruszy w poniedziałek, 27 listopada. Spotkajmy się aby wykorzystać około 45 minut na rozmowę, wymianę zdań i ciekawe aktywności związane z językiem angielskim, jednocześnie doskonaląc przy tym nasze umiejętności oraz poznając nowe osoby. Te nieformalne spotkania prowadzone przez Antonię, wolontariuszkę IntegrART, będą odbywały się w każde poniedziałkowe popołudnie w godzinach 17:00-18:00 w Klubie Kultury Mydlniki. Przeznaczone są dla każdego – niezależnie od tego, czy jesteś uczniem, studentem czy osobą dorosłą. Chcemy dać każdemu z Was możliwość nauki. A co najlepsze: spotkanie są to całkowicie bezpłatne. Więc na co czekasz? Zapisz się na zajęcia, a w przypadku dalszych pytań nie wahaj się skontaktować pod adresem eks.mydlniki@dworek.eu!

Trochę o mnie: Nazywam się Antonia Paskarbeit, mam 19 lat i pochodzę z Niemiec. W październiku rozpoczęłam europejski wolontariat w Klubie Kultury Mydlniki z projektem IntegrART. Ten projekt daje mi oraz moim 5 kolegom i koleżankom możliwość kreatywnego dzielenia się naszymi pasjami – dlatego rozpoczynam ten projekt językowy tutaj, w Mydlnikach. Oprócz niemieckiego, mojego języka ojczystego, mówię po angielsku i francusku, a obecnie pracuję nad polskim… Nauka języków jest dla mnie nie tylko świetną zabawą, ale otworzyła mi już wiele drzwi do nowych kultur i ludzi. Szczególnie język angielski może łączyć ludzi z całego świata, przekazywać wiedzę o kulturach i perspektywach oraz zapewniać nam głos w zglobalizowanym świecie. Ponieważ jednak szkoła nie należy do najprzyjemniejszych i jeśli chodzi o naukę języka, dla większości z nas nie jest też najskuteczniejszym doświadczeniem, chcę podzielić się swoją wiedzą i otworzyć dla nas tę nieformalną przestrzeń, w której możemy doskonalić naszą znajomość języka angielskiego.
Do zobaczenia!

Skip to content