Mali Mydlniczanie i goście

Około 200 uczestników mogło obserwować i wymienić się doświadczeniami z zakresu krakowskich tańców regionalnych oraz tych znamiennych dla całęj Polski, naszych tańców narodowych.